Matematika

Žáci se učí nejefektivněji, když dostanou možnost přicházet s vlastními nápady a postupy. Právě z toho vychází Vividbooks Matematika. Úkoly v naší učebnici postupují od známého k neznámému a krůček po krůčku děti vedou k tomu, aby samy objevovaly různé způsoby řešení matematických problémů a úloh.